Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bobath

Μθοδοι Νευροαποκατστασης
( Οι μθοδοι αυτς με την σειρ που παρουσιζονται και το νομα του θεμελιωτ του εναι: η μθοδος Rood, η μθοδος Fay, η μθοδος PNF και η μθοδος Vojta)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Διαφοροποισεις

Κοιν χαρακτηριστικ των μεθδων.

 • Σε λες τις μεθδους κυριαρχε η αρχ τι η ασθηση και η κνηση εναι στεν συνδεδεμνες με την φυσιολογικ λειτουργα του ανθρπινου ΝΣ. Ο φυσικοθεραπευτς θα πρπει να χει γνση λων αυτν των σχσεων και της πιθανς θεραπευτικς τους αξας.

Κθε μθοδος χρησιμοποιε αισθητηριακ ερεθισμ σε κποιο βαθμ για να ευοδσει και να αναχαιτσει την κνηση.

 • Κθε μθοδος προσπθησε να θεμελισει την προσγγισ της πνω σε σταθερς νευροφυσιολογικς βσεις αναγνωρζοντας τι με την κατανηση της εξελικτικς πορεας της ανθρπινης κινητικς ανπτυξης – αρχζοντας απ την ενδομτρια ζω – θα μπορσουν να ανιχνευτον και να αντιμετωπισθον οι παθολογικς εκφρσεις αυτς της πορεας.

 

 • λες οι μθοδοι αναγνωρζουν τι η πριμη κινητικ συμπεριφορ εναι κυραρχα επηρεασμνη απ την αντανακλαστικ δραστηριτητα και στη θεραπεα αυτο οι αντανακλαστικο μηχανισμο χρησιμοποιονται για να ευοδσουν να αναχαιτσουν την εκοσια προσπθεια.
 • λες οι μθοδοι ενσωματνουν στην προσγγισ τους σπουδαες παραμτρους της κινητικς μθησης, πως στην επανληψη της δραστηριτητας, συχντητα του ερεθσματος και την χρησιμοποηση των αισθητηριακν καθοδηγσεων για την διευκλυνση της μθησης.

 

 • λες οι θεραπευτικς προσεγγσεις τοποθετον το κντρο του ενδιαφροντς τους στην παρλληλη δραστηριοποηση του σματος σαν ολτητας. Η επικντρωση εναι στα ολικ πρτυπα.
 • Κθε μθοδος στηρζει να μεγλο κομμτι της επιτυχας της στην στεν προσωπικ σχση θεραπευτ και ασθεν. λες οι μθοδοι χρησιμοποιον να σχεδιασμνο και τελικ διαμορφωμνο αισθητηριακ ερεθισμ που απαιτε επιδξια χρση των χεριν του θεραπευτ.

 

 • λες οι μθοδοι αναγνωρζουν τις διαφοροποισεις που θα πρπει να χει η θεραπευτικ προσγγιση αν ο σκοπς της εναι η στση, η σταθεροποηση, η επιδξια κνηση. τσι και οι τεχνικς που χρησιμοποιονται επιλγονται για τον να τον λλον σκοπ.


Διαφοροποισεις των μεθδων

 • λες οι μθοδοι αποκατστασης νευρολογικν ασθενν που εξετστηκαν αναπτχθηκαν αμσως μετ τον Β Παγκσμιο Πλεμο. τσι κοινς παρονομαστς για αυτς ταν η βιβλιογραφικ υποστριξη, που βασστηκε στους μεγλους ερευνητς των αρχν του αινα και τεκμηριθηκε απ την κθε μθοδο με ανλογη πρακτικ εφαρμογ.

Οι μθοδοι στην προσπθει τους να σχηματοποισουν σε παρμβαση τα θεωρητικ δεδομνα χρησιμοποησαν αρχς και σκοπος που εχαν σημαντικς ομοιτητες αλλ σε πολλ σημεα συμπλρωσαν η μα την λλη διαφοροποιθηκαν απ την κοιν θεωρητικ τους βση.

 • λες οι μθοδοι εκτς απ την Bobath και τη Rood χρησιμοποησαν τους αισθητηριακος ερεθισμος και καθοδηγσεις με στερετυπο τρπο, αφο ρισαν τη θεραπευτικ τους προσγγιση σε δραστηριοποηση συγκεκριμνων στασικοκινητικν προτπων και ρα κατληξαν στην στερετυπη διγερση και αισθητικ εγγραφ κινητικν προγραμμτων.
 • Οι μθοδοι του Fay και του Vojta περισστερο, αλλ και της PNF σε μικρτερη κλμακα, προσανατολζουν την παρμβασ τους στη χρση των αντανακλαστικν μηχανισμν για τη διευκλυνση της κινητικς δραστηριτητας και στην πρκληση αμοιβαας κινητικς δρσης στα δο ημιμρια του σματος.
 • Η PNF επικντρωσε την προσοχ της στο καλ εππεδο του ασθεν, στην ριστη συνεργασα του ασθεν με τον θεραπευτ και στην εκοσια ενεργητικ συμμετοχ του ασθεν στην εκτλεση των τεχνικν της θεραπεας. μως οι συνθκες που ο ασθενς θα κληθε να δραστηριοποιηθε εναι αυστηρ ελεγχμενες και προσαρμοσμνες στις ανγκες των βραχυπρθεσμων στχων της θεραπευτικς συνεδρας.
 • Η προσγγιση των Bobath’s διαφοροποιεται απ τις λλες μεθδους και αρκετ απ την Rood στο εππεδο της ερμηνεας που δνει στην κινητικ δραστηριτητα. Πρωταρχικς παργοντας για επιτυχ προσγγιση εναι η παροχ κιντρων για εκοσια ενεργητικ κνηση. Η προσγγιση αυτ αναλει τα κινητικ πρτυπα των καθημερινν κινητικν δρσεων με ττοιο τρπο στε ο ασθενς να μπορσει να τα εκτελσει με επιτυχα. Η επιτυχα αυτ θα αποτελσει για την Bobath το θεμλιο λθο στην νταξη αυτν των κινητικν δρσεων στο κινητικ ρεπερτριο του ασθεν.
 • Η Rood χει συνδεθε με την φρση «Ο αισθητηριακς ερεθισμς θα προκαλσει κινητικ δρση που θα δσει παραπρα αισθητηριακ, πληροφρηση». Παρουσιζοντας το μοντλο της προσγγισς της σε αυτ χρησιμοποησε διφορους τπους ερεθισμτων σε ασυνθιστες για την εποχ της μορφς ερεθισμο του ΚΝΣ για να διαμορφσει βασικς λειτουργες της στσης αρχικ και αργτερα της κνησης.

Σγχρονες αντιλψεις

Μχρι το τλος της δεκαετας του 40 ο νευρολογικς ασθενς ακολουθοσε το μοντλο αποκατστασης που βασζονταν σε χειρουργικς επεμβσεις, υποστηρικτικ θεραπεα με νρθηκες και κηδεμνες και θεραπευτικς ασκσεις.
Αυτ το μοντλο βασζονταν στην γνση της αδρς μυκς ανατομας και κινησιολογας και στην ενεργοποηση μυν μυκν ομδων με πρτιστο μλημα την ενδυνμωση.
Στις αρχς της δεκαετας του 50 αναπτχθηκαν οι γνωστς μθοδοι νευροαποκατστασης βασιζμενες στη νευροφυσιολογικ ερμηνεα του κινητικο ελγχου. Ανπτυξαν τεχνικς που σκπευαν να επηρεσουν το νευρικ σστημα, παρ να αλλξουν τα δευτερογεν αποτελσματα της νευρολογικς δυσλειτουργας, δηλαδ μες, αρθρσεις, δρμα, συμπεριφορ κ..
να καινοριο μοντλο νευροαποκατστασης αναπτσσεται στις μρες μας βασιζμενο σε περασμνα μοντλα – ιερρχηση, αντανακλαστικ – αλλ και στις σγχρονες νευροφυσιολογικς ερμηνεες του κινητικο ελγχου.
Βασικς αρχς και σκοπο του μοντλου αυτο εναι, να διδξει τον ασθεν να ιεραρχσει στχους για λειτουργικ καθκοντα και να χρησιμοποισει τη βιομηχανικ λειτουργα του μυοσκελετικο συστματος για την επτευξη της λειτουργικς ανεξαρτησα του ασθεν.
 To κντρο λειτουργε σε ναν καινοργιο χρο που προετοιμσαμε με την προσδοκα να εναι λειτουργικς κι ευχριστος, με γνσεις, εμπειρα, πολ αγπη και ρεξη για δουλει, μια προσπθεια βασισμνη σε αρχς και αξες ανθρωπιστικς